Estimulació motora

Objectiu: Mantenir i/o millorar les capacitats físiques com: la deambulació i l’equilibri, la capacitat de manipular objectes petits i la mobilitat de les articulacions de tot el cos. Afavorint l’estat dels ossos i músculs i l’autonomia del resident.