Estimulació social i comunitària

Objectiu: Afavorir l’adaptació a la residencia, evitar l’aïllament, potenciar les relacions interpersonals, afavorir la participació i la convivència de la persona en el centre i en el seu entorn mitjançant activitats d’entreteniment tenint en compte els gustos i tradicions dels residents.