Serveis assistencials

-Acollida i adaptació

-Atenció psicològica
-Atenció a les famílies
-Atenció espiritual i religiosa
-Animació sociocultural
-Programa d’activitats
-Gimnàs de manteniment
-Gestió de subvencions i ajuts
-Transport adaptat